Tananyag  —  2013/14 első félév

(1)
Komplexusok, homológia funktor, lánc-homotópia, lánc homotóp ekvivalencia. (2. szakasz)
(2)
CW-komplexusok, Whitehead tétele, minden folytonos függvény homotóp egy CW-függvénnyel. (14. szakasz)
(3)
fokszám. (13. szakasz)
(4)
CW-lánc-komplexus, CW-homológia, CW-kohomológia. ΔCW funktorialitása. Kobordizmusok, homotópiák. (15. szakasz)
(5)
Modulusok tenzor szorzata, hom funktor, tulajdonságaik. Végesen generált abelcsoportok.
(6)
Mayer-Vietoris sorozat. (21. szakasz)
(7)
Szinguláris szimplexek, ev : S(X) X gyenge homotóp ekvivalencia. (16. szakasz)
(8)
Szinguláris-lánc-komplexus, homológia, kohomológia. (17. szakasz)
(9)
Differenciál formák, de Rham komplexus. Stokes tétel, Poincaré lemma, de Rham tétel. (20. szakasz)
(10)
Példák. (30. szakasz/1.-15. Feladatok, + sok-sok H.F.)