21. Kivágás, Mayer-Vietoris sorozat

21.1. Tétel (Kivágás). Legyenek A és B olyan részhalmazok az X topológikus térben, melyekre B int(A). Ekkor a Δ(X \ B,A \ B) Δ(X,A) lánc-leképezés egy lánc-ekvivalencia.

21.2. Definíció. Legyenek X, Y egy topológikus tér alterei. Azt mondjuk, hogy {X,Y } jól vág (angolul: excisive), ha

X ∪ Y = int(X ) ∪ int(Y ),
ahol a halmazok belsejét az XY topológiájában számoljuk. Speciálisan, ha Y X, akkor {X,Y } jól vág.

21.3. Lemma. Ha {X,Y } jól vág, akkor az alábbi (szinguláris) lánckomplexusok közti beágyazás lánc-ekvivalencia:

Δ (X ) + Δ (Y ) `→ Δ (X ∪ Y )
 ⋅    ⋅     ⋅
Ebből tenzor-szorzás, illetve a Hom funktor segítségével kapjuk az alábbi lánc-leképezéseket, ezek is lánc-ekvivalenciák. (G tetszőleges abel-csoport.)
Δ ⋅(X ) ⊗ G + Δ ⋅(Y) ⊗ G `→ Δ⋅(X ∪ Y ) ⊗ G
   (     )    (    )     (       )
Hom  Δ ⋅(X ),G + Hom  Δ ⋅(Y ),G `→ Hom  Δ ⋅(X ∪ Y ),G

21.4. Feladat. Lásd be a 21.1. Tétel következő általánosítását: ha {X,Y } jól vág jól, akkor (X,X Y )`→(X Y,Y ) izomorfizmust indukál a szinguláris homológiákon, és kohomológiákon!

21.5. Tétel (Mayer-Vietoris sorozat). Legyenek X,Y,A,B alterek egy topológikus térben, melyekre A X és B Y . Tegyük fel, hogy {X,Y } és {A,B} jól vágnak. Tekintsük az alábbi funktoriális rövid egzakt sorozat:

                       (       )∕ (       )
0 → Δ⋅(X ∩Y, A ∩B ) → Δ ⋅(X, A)⊕ Δ ⋅(Y, B) →  Δ ⋅(X )+ Δ ⋅(Y )   Δ⋅(A )+ Δ ⋅(B ) → 0
Alább láthatók hozzá tartozó hosszú egzakt sorozatok (homológiára és kohomológiára). Tetszőleges együttható-csoporttal (vagy modulussal) érvényesek, az olvashatóság kedvéért az együtthatókat nem tüntettük fel:
δ∗         i∗           j∗         ∂∗          i∗
→ Hq (X ∩Y, A ∩B ) → Hq (X, A )⊕Hq (Y, B )→ Hq (X ∪Y, A∪B )→ Hq −1(X ∩Y, A∩B )→
δ∗  q       j∗  q     q    i∗  q       δ∗  q+1       j∗
→ H (X ∪Y, A∪B )→ H (X, A)⊕H  (Y,B ) → H (X ∩Y, A ∩B ) → H  (X ∪Y, A∪B )→