30. Példák

30.1. Feladat. Számítsd ki az Sn és a Bn terek -együtthatós homológia- és kohomológia-csoportjait!

30.2. Feladat. Számítsd ki a g nemű felület egészegyütthatós homológia- és kohomológia-csoportjait!

Ötlet: Keress CW-felbontást, amelyben egy csúcs, 2g él és egy 2-cella van! Az ehhez tartozó lánc-komplexus:

0 ← ℤ ← 0− ℤ2g← 0− ℤ ← 0

30.3. Feladat. Számítsd ki a nem irányítható felületek 2-együtthatós homológia- és kohomológia-csoportjait!

30.4. Feladat. Számítsd ki a nem irányítható felületek -együtthatós homológia- és kohomológia-csoportjait!

30.5. Feladat. Számítsd ki az n-dimenziós tórusz -együtthatós homológia- és kohomológia-csoportjait!

30.6. Feladat. Legyen F egy g nemű felület! Számítsd ki az S1 × F sokaság -együtthatós homológia- és kohomológia-csoportjait!

30.7. Feladat. Legyenek F és G irányítható felületek! Számítsd ki az F × G sokaság -együtthatós homológia- és kohomológia-csoportjait!

30.8. Feladat. Legyen F egy g nemű felület, ϕ : F F egy diffeomorfizmus! Tekintsük az F × [0, 1] hengert! Ragasszuk össze az alaplapját, F ×{0}-t, a fedőlapjával, F ×{1}-gyel a ϕ leképezés mentén (azaz úgy, hogy minden f F-re az f × 0 pontot a ϕ(f) × 1 ponttal azonosítjuk)! Számítsd ki az így kapott sokaság -együtthatós homológia és kohomológia-csoportjait!

Eredmény: A lánc-komplexus ekvivalens a következővel:

     0      ϕ −Id      0
0 ← ℤ ← − H1 (F ;ℤ) ←∗− H1 (F ;ℤ) ←− ℤ ← 0
ahol H1(F; )∼
=2g, ϕ jelöli a ϕ által indukált H1(F; ) H1(F; ) leképezést, Id pedig az identitást.

30.9. Feladat. Bontsd fel az S3 gömböt két tömör tórusz uniójára! Írd fel az erre vonatkozó Mayer-Vietoris sorozatot! Számold ki ebből az S3 homológiáit!

30.10. Feladat. Bontsd fel az S1 × S2 sokaságot két tömör tórusz uniójára! Írd fel az erre vonatkozó Mayer-Vietoris sorozatot! Számold ki ebből az S1 × S2 homológiáit!

30.11. Feladat. Legyen A és B két tömör tórusz, és ϕ : ∂A ∂B egy diffeomorfizmus! Ragasszuk össze a két tömör tórusz peremét a ϕ leképezés mentén, így egy háromdimenziós irányítható sokaságot kapunk! Mutasd meg, hogy a ragasztás megadható egy ϕ : 2 2 izomorfizmus segítségével! Hányféle ragasztás lehetséges? Írd fel a ragasztásra vonatkozó Mayer-Vietoris sorozatot! Mennyire határozza meg a kapott sokaság homológiáit!

30.12. Feladat. Bontsd fel az S3 gömböt két tömör g-nemű test uniójára! Írd fel az erre vonatkozó Mayer-Vietoris sorozatot! Számold ki ebből az S3 homológiáit!

30.13. Feladat (Heegaard felbontás). Legyen F 3 egy beágyazott g nemű felület. Az F két részre vágja a teret, jelöljük A-val a korlátos részt. Ragasszuk össze az A két példányát a peremeűk mentén egy ϕ : F F egy diffeomorfizmussal, így egy háromdimenziós sokaságot kapunk. Jelölje ϕ : H1(F; ) H1(F; ) az indukált homomorfizmust! Írd fel a ragasztásra vonatkozó Mayer-Vietoris sorozatot! Mennyire határozza meg a sokaság homológia csoportjait?

30.14. Megjegyzés. Minden irányítható háromdimenziós sokaság megkapható a 30.13. Feladatban leírt módon, azaz felbontható két tömör g-nemű test uniójára. Az ilyen felbontást Heegaard felbontásnak hívják.

30.15. Feladat. Legyen M egy háromdimenziós sokaság, F egy g nemű felület, és f : M F egy olyan sima leképezés, amelynek sehol sem nulla a deriváltja, és minden F-beli pont ősképe egy körvonal. (Ezt hívjuk kör-nyalábnak.) Bontsd fel F-et 2g körvonal és egy körlap (pontosabban: egy 4g oldalú sokszög belseje) uniójára! Ez indukál az M sokaságon is egy felbontást. Írd fel az ehhez tartozó Mayer-Vietoris sorozatot! Mennyire határozza meg a sokaság homológia csoportjait? Milyen homológia-homomorfizmus fogja elkódolni a ragasztási információt?

30.16. Feladat. Tekintsük egy dodekaéder két szemközti oldalát: ezek párhuzamos síkban, 1-
10 fordulattal elfordított állású szabályos ötszögek. Azonosítsuk a két ötszög pontjait úgy, hogy minden pontot a szemközti oldalon neki megfelelő, 110 fordulattal elforgatott ponttal azonosítunk! Ismételjük meg ezt az azonosítást mind a hat szemköztes oldalpárra. Az így kapott 3-dimenziós sokaság a Poincaré homológia gömb. Számítsd ki a -együtthatós homológia- és kohomológia-csoportjait!

30.17. Feladat. Legyen G SO(3) a szabályos dodekaéder forgás-szimmetriáinak csoportja! Lásd be, hogy az SO(3)∕G sokaság diffeomorf a 30.16. Feladatban megkonstruált Poincaré homológia gömbbel. Számítsd ki a homotópia csoportjait!

Ötlet: A Poincaré homológia gömb univerzális fedőtere S3.

30.18. Feladat. Módosítsd a 30.16. Feladatbeli konstrukciót úgy, hogy azonosításkor 1-
10 fordulat helyett 3-
10 fordulatot használsz! Az így kapott 3-sokaságot Seifert-Weber sokaságnak hívják. Számítsd ki a -együtthatós homológia- és kohomológia-csoportjait!

30.19. Feladat. A Seifert-Weber sokaság univerzális fedőtere a 3-dimenziós Bolyai-geometria (lásd itt). Számítsd ki a Seifert-Weber sokaság homotópia csoportjait!

30.20. Feladat. Módosítsd a 30.16. Feladatbeli konstrukciót úgy, hogy azonosításkor 1-
10 fordulat helyett 5-
10 = 1
2 fordulatot használsz! Lásd be, hogy az így kapott sokaság éppen ℝℙ3. Ez a konstrukció megadja a projektív tér egy CW-felbontását (nem a szokásosat). Számítsd ki a felbontáshoz tartozó -együtthatós CW-homológia- és CW-kohomológia-csoportokat! Számítsd ki a felbontáshoz tartozó 2-együtthatós CW-homológia- és CW-kohomológia-csoportokat is!

30.21. Feladat. Legyenek p,q relatív prím pozitív egészek! Osszuk a háromdimenziós golyó peremét két félgömbre: É jelöli az északi (zárt) félgömböt, D pedig a délit. Tekintsük azt a ϕ : É D leképezést, amelyik először elforgatja az É félgömböt a tengelye körül 2πq-
p szöggel, majd tükrözi a határoló kör síkjára. Azonosítsunk minden x É pontot a neki megfelelő ϕ(x) D ponttal! Az így kapott sokaság az L(p,q) Lencse tér. Számítsd ki a -együtthatós homológia- és kohomológia-csoportjait!

30.22. Feladat. Legyen S3 2 az egységgömb a komplex síkon. Jelölje x,y a koordinátákat 2-en. Tekintsük a

ϕ : S3 → S3 , ϕ(x, y) = (e1p2πx,eqp2πy).
elforgatást! Lásd be, hogy ez egy p-rendű elforgatás, tehát egy p-hatást generál a gömbön! Lásd be, hogy S3/ p diffeomorf az L(p,q) lencse térrel (lásd a 30.21. Feladatot)! Számítsd ki a Lencse-tér homotópia csoportjait!

Ötlet: A konstrukcióból következik, hogy a Lencse tér univerzális fedőtere a gömb.

30.23. Feladat. Mutasd meg, hogy S3 és S1 × S2 is szerepel a lencse terek között!

30.24. Feladat. Két tömör tórusz peremét azonosítjuk egy homeomorfizmussal. Mutasd meg, hogy így egy lencse teret kapunk! Mutasd meg, hogy minden lencse tér megkapható ezzel a konstrukcióval!

30.25. Feladat. A 30.24. Feladatban az L(p,q) lencs teret felbontottuk két tömör tórusz uniójára. Írd fel a felbontáshoz tartozó Mayer-Vietoris sorozatokat! Számítsd ki ezek segítségével a lencse terek -együtthatós homológia- és kohomológia-csoportjait!

30.26. Feladat. Szférikus 3-sokaságnak hívjuk azokat az irányítható sokaságokat, amelyek univerzális fedőtere S3. Tehát a szférikus sokaságok S3∕G alakban írhatók, ahol G SO(4) egy olyan véges részcsoport, amelyik fixpont-mentesen hat az S3 egység-gömbön! A wikipedia-n megtalálod az összes szóba jövő részcsoportot. Számítsd ki a szférikus sokaságok -együtthatós homológia- és kohomológia-csoportjait!.