Tananyag  —  2013/14 második félév

(1)
Ketős komplexusok, totális komplexus, hosszú egzakt sorozat: 3.1. Definíciótól 3.9. Konvencióig.
(2)
Lánc-ekvivalencia ettős komplexusokkal: 3.20. Tétel, 3.22. Következmény, 3.24. Következmény.
(3)
Čech kohomológia: 19.2. Konstrukció, 19.3. Definíció, és a 19.5. Tétel az első (algebrai) bizonyítással.
(4)
DeRham izomorfizmus: 20.6. Feladat, 20.10. Tétel, 20.11. Tétel, 20.12. Feladat. Vigyázat: az órán más bizonyítás volt, mint a jegyzetben!
(5)
Két soros kettős komplexusok: 3.25. Definíció, 3.26. Tétel, és bizonyítás nélkül a 3.28. Tétel.
(6)
Projektív, injektív, lapos felol dások: 4. szakasz.
(7)
Tenzor-szorzat komplexus, Tor funktor: 5. szakasz.
(8)
Homomorfizmus komplexus, Ext funktor: 6. szakasz.
(9)
Univerzális Együttható Tételek: 7. szakasz, 23. szakasz.
(10)
Künneth Formulák: 9. szakasz, 25. szakasz.
(11)
Külső szorzás: 8. szakasz, 24. szakasz.
(12)
Csésze és sapka szorzás, azonosságok: 27. szakasz.
(13)
Leray-Hirsch tétel: 28. szakasz.
(14)
Poincaré dualitás: 29. szakasz. Csak azokat a bizonyításoka kérem, amik szerepeltek az órán.