7. Univerzális Együttható Tételek — algebra

7.1. Tétel (Univerzális Együttható tétel tenzor szorzatra). Adott egy nullosztómentes főideálgyűrű. Legyen K egy szabad modulusokból épült komplexus (alul indexelt, lásd az 1.2. Konvenciót) és G egy tetszőleges modulus. Minden n-re létezik egy egzakt sorozat:

                    (       )
0 → Hn(K ⋅) ⊗ G → Hn (K ⋅ ⊗ G ) → Tor1 Hn −1(K⋅),G  → 0
amelyik funktoriálisan függ K-tól és G-től. Az egzakt sorozat felhasad. (A felhasadás nem kanonikus.)

Bizonyítás. Választunk egy kétlépéses szabad feloldást (lásd a 4.4. Tények (i) pontját):

0 → F1 → F0 → G → 0
Ha ezt tenzor-szorozzuk a K komplexussal (lásd az 5.2. Definíciót) az alábbi kettőskomplexushoz jutunk.
|----------|
|-K-⋅ ⊗-G--|
|     |
|     |
| K ⋅ ⊗ F ⋅|
|     |
|     |
------------
A 3.22. Következmény szerint a KG komplexus lánc-ekvivalens a K F szorzat totális komplexusával. A K F szorzat pedig egy kétsoros kettős komplexus, alkalmazható rá a 3.26. Tétel. Mivel az Fn modulusok szabadok, a velük való szorzás felcserélhető a homológia funktorral (mert egzakt, lásd a 4.1. Definíciót). A 3.25. Definícióbeli első táblázat így néz ki:
     |------------------|
     |  H ⋅(K ⋅) ⊗ F0  |
E ⋅⋅1 =  |------------------|
     ----H-⋅(K-⋅) ⊗-F1----
Ebből látható, hogy a második táblázat így alakul:
     |------------------|
 ⋅⋅    |  H ⋅(K⋅) ⊗ G  |
E 2 =  |------------------|
     --Tor1-(H-⋅(K-⋅),G-)--
(lásd a 3.25. Definíciót és az 5.4. Definíciót). Tehát a 3.26. Tételben szereplő egzakt sorozat megegyezik a bizonyítandó egzakt sorozattal, és a 3.28. Tétel miatt felhasad.

7.2. Feladat. A 7.1. Tétel bizonyításában alsó indexeket használtunk (1.2. Konvenció) míg a 3.26. Tételben felső indexek vannak. Ellenőrizd, hogy helyesen alkalmaztuk a 3.26. Tételt! Mutasd meg, hogy a kapott egzakt sorozat valóban funktoriálisan függ K-tól és G-től!

7.3. Feladat. A 7.1. Tétel bizonyításában használtuk a 3.22. Következményt. Lásd be, hogy a szóbanforgó kettős komplexus oszlopai valóban egzaktak!

7.4. Tétel (Univerzális Együttható tétel Hom-komplexusra). Adott egy nullosztómentes főideálgyűrű. Legyen K egy szabad modulusokból épült komplexus (alul indexelt, lásd az 1.2. Konvenciót) és G egy tetszőleges modulus. Minden n-re létezik egy egzakt sorozat:

    1(       )   n(      ⋅)     (     )
0 → Ext  Hn −1(K⋅),G  → H  Hom (K ⋅,G ) → Hom  Hn (K⋅),G → 0
(lásd a 6.1. Definíciót) amelyik funktoriálisan függ K-tól és G-től. Az egzakt sorozat felhasad. (Ez a felhasítás nem kanonikus.)

Bizonyítás. Választunk egy kétlépéses injektív feloldást (lásd a 4.4. Tények (i) pontját):

0 → G → I0 → I1 → 0
Alkalmazzuk a Hom funktort a K komplexusra és erre a feloldásra (lásd a 6.3. Definíciót), az alábbi kettőskomplexushoz jutunk:
|--------------|
|       |
|       |
|      ⋅ |
| Hom (K ⋅,I ) |
|       |
|--------------|
--Hom--(K-⋅,G-)--
A 3.22. Következmény szerint a Hom(K,G) komplexus lánc-ekvivalens a Hom(K,I) totális komplexusával. A Hom(K ,I) pedig egy kétsoros kettős komplexus, alkalmazható rá a 3.26. Tétel. Mivel az In modulus injektív, a Hom( ,In) funktor felcserélhető a homológia funktorral (mert egzakt, lásd a 4.1. Definíciót). A 3.25. Definícióbeli első táblázat így néz ki:
     |----------------------|
     |  Hom (H ⋅(K ⋅),I1)  |
E ⋅⋅1 =  |-----------⋅-----0----|
     ----Hom--(H--(K-⋅),I-)---|
Ebből látható, hogy a második táblázat így alakul:
     |----------------------|
     |  Hom (H ⋅(K ⋅),G )  |
E ⋅⋅2 =  |----------------------|
     ----Ext1-(H-⋅(K-⋅),G-)---|
(lásd a 3.25. Definíciót és az 5.4. Definíciót). Tehát a 3.26. Tétel egzakt sorozata megegyezik a bizonyítandó egzakt sorozattal, és a 3.28. Tétel miatt felhasad.

7.5. Feladat. Ellenőrizd a 7.4. Tétel bizonyításában az indexeket! Mutasd meg, hogy a kapott egzakt sorozat valóban funktoriálisan függ K-tól és G-től!

7.6. Feladat. A 7.4. Tétel bizonyításában használtuk a 3.22. Következményt. Lásd be, hogy a szóbanforgó kettős komplexus oszlopai valóban egzaktak!

7.7. Feladat. A 7.1. Tételben a Tor 1 csoport a jobboldalon áll, míg a 7.4. Tételben az Ext 1 csoport a baloldalon bukkan fel. Hogyan lehetséges ez — hiszen mindkét tételt a 3.22. Következmény segítségével bizonyítottuk?

7.8. Feladat. Adott egy F test. Legyen K egy F-vektortér komplexus és F G egy testbővítés. Lásd be, hogy

   Hn (K⋅ ⊗ G ) ∼=  Hn (K ⋅) ⊗ G
 n(      )      ( n    )
H  Hom (K ⋅,G )  ∼=  Hom  H  (K ⋅),G