A CONWAY FÉLE TEST

és néhány ehhez kapcsolódó probléma





Tardos Gábor kiegészítése és magyarázata e feladat megoldásáról



Egy hasonló módszer vizsgálata (Szintén Tardos Gábor munkája)