Nagy számok törvénye
A feladatsor a nagy számok gyenge és erõs törvényérõl szóló alapvetõ eredményeket tartalmazza, továbbá ezek kapcsolatát más eredményekkel. Tárgyalja a valószínûségszámításban szereplõ különbözõ konvergenciafogalmak kapcsolatát. Így többek között olyan példát is mutat, amikor az egyik konvergenciafogalom szerint a nagy számok törvénye teljesül, egy másik konvergenciafogalom szerint viszont nem.


21 oldal