Centrális határeloszlástétel martingálokra
Ebben az írásban a centrális határeloszlástétel legáltalánosabb alakját ismertetem martingálkülönbség szériasorozatokra. A bizonyítás elsõsorban D. M. Brown és Aryeh Dvoretzky olyan dolgozatain alapul, amelyek irodalmi adatai megtalálhatóak ebben az írásban. Igyekszem nemcsak a bizonyításokat leírni, hanem azok fõ gondolatait is elmagyarázni. Leírom a funkcionál centrális határeloszlástételt is általános martingálkülönbség szériasorozatokra. Ennek az eredménynek van néhány olyan meglepõ vonása, amely a centrális határeloszlástétel hátterét is jobban megvilágítja. A funkcionális centrális határeloszlástételben szereplõ véletlen töröttvonalfüggvény definiciójában a természetes idõskálát nem az egyes tagok (determinisztikus) szórásnégyzeteinek, hanem az egyes tagok (véletlen) feltételes szórásnégyzeteinek a részletösszegei határozzák meg.