Valószínûségi változók és valószínûségi mértékek közelségének kapcsolata
A feladatsorban a következõ kérdéskört vizsgáljuk. Ha adva van két valószínûségi mérték egy szeparábils metrikus téren, akkor két olyan valószínûségi változót akarunk konstruálni, melyeknek ezek az eloszlásai és olyan közel vannak egymáshoz, amilyen közel lehetnek egymáshoz eme feltétel mellett. Megmutatjuk, hogy ez a kérdéskör szoros kapcsolatban van a kombinatorika néhány klasszikus eredményével. Vizsgáljuk valószínûségi mértékek Prohorov távolságát. Megmutatjuk, hogy ha mértékek sorozata gyengén konvergál, akkor létezik valószínûségi változóknak olyan sorozata, melyeknek ezek a mértékek az eloszlásai, és egy valószínûséggel konvergálnak. Vizsgáljuk az úgynevezett quantilis transzformációt, és bebizonyítjuk annak egy optimalitási tulajdonságát.


23 oldal