A Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium következõ szemináriumán március 18-án Kérchy László, a szegedi egyetem oktatója ad elõ.

Az elõadás témája Szõkefalvi Nagy Béla néhány érdekes eredménye. Nagyon fontosnak tartottuk ugyanis, hogy ne feledkezzünk meg a magyar matematika nagyjainak munkásságáról, ismerjük meg azok fontos matematikai gondolatait. Ezért kértük meg Kérchy Lászlót, Szõkefalvi professzor munkásságának jó ismerõjét egy elõadás tartására, és ezért ajánlom ezt az elõadást különösen minden érdeklõdõ figyelmébe.

Természetesen egy elõadás nem elegendõ erre az ismerkedésre. De ez is nagyon érdekes és hasznos lehet, mert Kérchy László vállalta, hogy megismertet minket Szõkefalvi Nagy Béla néhány számára különösen érdekes gondolatával.

A Bolyai szeminárium következõ március 25.-i szemináriumán egy feladatsort fogunk megbeszélni. Ennek TeX file-ja is megtalálható a Bolyai kollégium homepage-én.

A Bolyai kollégium korábbi programjának részletesebb ismertetése

Az 1998-99 tanév második félévében tárgyalandó feladatsorok

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.