Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

Elkezdõdik a Bolyai kollégium 1999. évi második félévi matematika szemináriuma. A szeminárium idõpontja csütörtök du. 1/4 5 órai kezdet, helye az ELTE Bolyai kollégiuma (XIV. Amerikai út 96). Az elsõ elõadáson, február 18-án Pach János fog beszélni. Elõadásának címe és témája:

Hogyan rajzoljunk le egy gráfot (es miért)?

Gráfok síkbeli lerajzolásaival kapcsolatos tételekrõl és érdekes megoldatlan problémákról lesz szó. Egy példa (Conway sejtése): Egy gráf-lerajzolást kötésnek nevezünk, ha bármely két él pontosan egyszer metszi egymást (a végpontbeli találkozást is metszésnek számítva). Igaz-e, hogy egy kötésnek legfeljebb annyi éle van, mint ahány csúcsa?

A következõ héten, február 25-én kivételesen nem a Bolyai kollégiumban tartunk szemináriumot, hanem az Akadémián Császár Ákos professzor 75. születésnapja alkalmából tartott elõadásokat hallgatjuk meg. Ennek helye és programja a következõ:

Magyar Tudományos Akadémia Székházának Díszterme (Budapest, 1051 Roosevelt tér 9. I. em.)
14:30 Köszöntõk:
Glatz Ferenc, az MTA elnöke
Gyõry Kálmán, az MTA Matematikai Tudományok Osztályának elnökhelyettese
Csiszár Imre, a Bolyai János Matematikai Társulat elnöke
Benczur András, az ELTE Természettudoményi Kar dékánja
Katona Gyula, az MTA Matematikai Kutatóintézet igazgatója
Petruska György, az ELTE Analízis Tanszékének tanszékvezetõ egyetemi tanára

Elõadások:
  • 15:00 Laczkovich Miklós: Az elemi függvények nagyságrendje
  • 15:40 Szász Domokos: Dimenziók és hiperbólikus dinamikák
  • 16:20 kávészünet
  • 16:40 Makai Endre: Topológiák reprezentációi halmazrendszerekkel
  • 17:20 Buczolich Zoltán: A szumma f(nx) konvergenciájáról.A Bolyai kollégium korábbi programjának részletesebb ismertetése

Az 1998-99 tanév második félévében tárgyalandó feladatsorok

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.