A Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium matematikai szemináriumának idei utolsó foglalkozása április 29-én lesz. Ezen arról lesz szó, hogy a klasszikus mechanika néhány problémája milyen fontos kérdések, fogalmak bevezetéséhez járult hozzá a differenciálgeometria, differenciálegyenletek elméletében. Ez a kérdéskör vetette fel a modern analízis talán legfontosabb kérdéseit, és a szemináriumon ezekrõl a kérdésekrõl is szó lesz.

A kérdések tárgyalását úgy fogjuk megtenni, hogy az elõzõ szemináriumon tárgyalt feladatsor ismerete ne legyen szükséges az elhangzottak megértéséhez. Megkértem Csikós Balázst, hogy vegyen részt ezen a szemináriumon. Õ megigérte, hogy amennyiben ezt egyéb elfoglaltságai nem zárják ki, igyekszik eljönni. A kérésnek az volt az oka, hogy Csikós Balázs nálam lényegesen jobban ismeri a differenciálgeometriát, és ezért valószínûleg sok értékes és fontos megjegyzést, észrevételt tud tenni az itt felmerült kérdéskörben.

A Bolyai kollégium korábbi programjának részletesebb ismertetése

Az 1998-99 tanév második félévében tárgyalandó feladatsorok

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.