A Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium április 22-én tartott szemináriumán egy régebben tárgyalt, most némileg kibõvített feladatsort tárgyalunk meg.

A feladatsorban a bolygómozgással, a kéttest problémával, illetve a háromtest probléma néhány speciális megoldásával fogunk foglalkozni. A feladatsor fõ mondanivalója az, hogy a fizika megmaradási törvényei természetes módon lefordíthatóak a matematika nyelvére, és ezek nagy segítséget adnak sok fizika által motívált feladat megoldásában. Ezeket a kérdéseket nagyon fontosnak tartom, és tervbevettem az itt felvetõdõ és a feladatsor végén jelzett problémák megtárgyalását. Ez a matematika néhány fontos fogalmának és vizsgálatának a hátterét jobban megvilágíthatják. Lehet, hogy ezt a tárgyalást már a következõ április 29-i szemináriumon megtesszük.

A Bolyai kollégium korábbi programjának részletesebb ismertetése

Az 1998-99 tanév második félévében tárgyalandó feladatsorok

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.