A Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium következõ április 15-i szemináriumán (csütörtök 1/4 5 órai kezdettel) Fige Péter a Bolyai kollégium tagja fog beszélni a kvantum számítógépekrõl, illetve néhány ezzel kapcsolatos matematikai problémáról.

Az elõadás absztraktja:

Felmerült a kérdés, hogy a kvantummechanika eredményeit felhasználva lehetséges-e a maiaknal sokkal hatékonyabb számítógépek készítése. A válasz (elméletben) igen. Az elõadás célja egy lehetséges kvantumszámítogép-modellt ismertetni, néhány algoritmuson demonstrálni a modell hatékonyságát és röviden szólni a tényleges fizikai megvalósítás állásáról.

A Bolyai kollégium korábbi programjának részletesebb ismertetése

Az 1998-99 tanév második félévében tárgyalandó feladatsorok

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.