Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium matematika szemináriumának programja a félév további részében a következõ:

Decenber 2-án Abert Miklós tartja elõadásának második részét a szóproblémáról, illetve néhány e kérdéskörhöz természetes módon kapcsolódó algabrai kérdésrõl. December 9-én egy Tardos Gábor által készített feladatsort beszélünk meg. Ez lesz e félév utolsó elõadása. A félév végén ugyanis, amikor a diákok már a vizsgákra készülnek, nem tartunk szemináriumot.

Végül két megjegyzést teszünk:

1.) Amennyiben ez lehetséges, a jövõ félévben szeretnénk visszatérni a szeminárium csütörtök 1/4 5 órai kezdéséhez, és ezt tenni a jövõben az állandó idõponttá.

2.) Felhívjuk az érdeklõdõk figyelmét V.I. Arnol'dnak a Magyar Tudomány 1998 októberi (10.) számában 1247--1251. oldalon Kersner Róbert fordításában megjelent érdekes és meglehetõsen provokatív cikkét A matematika tanításáról címen. E cikk néhány részérõl beszélni fogunk a szemináriumon. Így például meg szándékozunk tárgyalni a következõ részt:

,,Franciaországi tapasztalataim alapján az egyetemisták elképzelése a matematikáról ugyanolyan szegényes mint a kisiskolásoké (beleértve az Ecole Normal Supérieure (ENS) matematikus hallgatóit is --- ezeket a nyílván nem buta, de megnyomorított srácokat sajnálom a leginkább.) Ezek a diákok sosem láttak paraboloidot, képtelenek voltak válaszolni arra a kérdésre, hogy az $xz=y^2$ egyenlet milyen felületet ír le."

Mi ehelyett a kérdés helyett azt fogjuk majd megbeszélni, hogy a $2xz=y^2$ egyenlet milyen felületet ír le. Illetve azt, hogy ha egy felületet egy másodfokú polinom nullhelyei adnak meg, akkor ez a felület mikor tartalmaz egyeneseket.


Az 1998-99 tanév elsõ félévében tárgyalt feladatsorok

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.