A Kálmán féle szûrõkrõl szóló elõadás ismertetése.