A 2009--2010. tanév elsõ félévi valószínûségszámítás elõadássorozat elsõ témája.