A 2014-2015. tanév elsõ félévében a Szegedi Egyetemen tartott
Határeloszlástételek elmélete
elõadás anyaga.