A 2011-2012. tanév elsõ félévében a Szegedi Egyetemen tartott Többváltozós Wiener--Ito integrãlok elõadás anyaga.

 • Többváltozós Wiener--Ito integrálok elõadás anyaga.


  A 2010-2011. tanév elsõ félévében a Szegedi Egyetemen tartott Többváltozós véletlen integrálok és U-statisztikák elõadás anyaga.

 • Többváltozós véletlen integrálok és U-statisztikák elõadás anyaga.


  Korábbi elõadások és gyakorlatok anyaga:
  A Debreceni Egyetemen tartott valószínûségszámítási kurzusaim anyaga.


  e-mail Major Péternek

  Visszatérés Major Péter homepage-éhez.