A Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium szeptember 30-i szemináriuman az elözõ heti szeminárium témáját folytatjuk. Tehat ezen a szemináriumon is a lánctörtekrõl lesz szó. A témához tartozó feladatmegoldási szemináriumot késõbbre halasztjuk. Annak érdekében, hogy az elõadás jobban követhetõ legyen egy TeX file-ban röviden összefoglaljuk az elõzõ elõadás fõ eredményeit és kérdésfeltevéseit.

Végül még egy fontos bejelentés:
Úgy döntöttem, hogy jövõ évtõl (tehát a 2000-2001-es tanévtõl kezdve) nem folytatom a Bolyai kollégium vezetését. Ezért kérem, hogy már most kezdjenek el gondolkozni azon, hogy ki vállalná ettõl az idõponttól kezdve a szeminárium vezetését. Megígérem, hogy annak, aki ezt vállalja segíteni fogok, és minden a szemináriumra vonatkozó információt átadok.Major Péter

A szeminárium állandó helye és idõpontja: Bolyai Kollégium, Amerikai út 96, csütörtök 1/4 5 órai kezdet.

Minden érdeklõdõt szívesen látunk.

A Bolyai kollégium korábbi programjának részletesebb ismertetése

A szeptember 23-i elõadás rövid összefoglalója TeX, dvi vagy pdf file

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.