A Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

Újraindul a Bolyai kollégium matematika szemináriuma. A szemináriumok hagyományos kezdési idõpontja csütörtök 1/4 5 órai kezdés, helye pedig a Bolyai kollégium elõadóterme. Az idei elsõ szeminárium idõpontja szeptember 23.

Az elsõ elõadás témája a lánctörtek lesznek. Major Péter fog beszélni errõl a témáról. Ezt a témát fontosnak tartjuk, ezért késõbb feladatmegbeszélés és valószínûleg újabb elöadás során visszatérünk rá.

A problémakör a következõ: Adva valamely valós szám, hogyan lehet azt viszonylag kis nevezõjû törtekkel jól közelíteni? Milyen jó közelítés adható tetszõleges szám esetén? Melyek azok a számok, amelyek jól közelíthetõek, melyek amelyekre csak rosszabb közelítés adható? Mi mondható tipikus esetekben? De az is tisztázásra szorul, hogy mit jelent az, hogy tipikus eset. Mit mondhatunk szép algebrai tulajdonságokkal rendelkezõ számok kis nevezõjû törtekkel való approximálhatóságáról?

Mint késõbb kiderül, ezek a kérdések szoros kapcsolatban vannak a lánctörtek elméletével. Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy ez a látszólag tisztán számelméleti probléma fontos szerepet játszik az analízis és matematikai fizika sok problémájában. (Mennyire stabil egy rendszer? Van-e rezonancia, amelyik instabilitást okoz?) Az ilyen problémák még inkább jogossá teszik, hogy ezzel a kérdéskörrel behatóbban foglalkozzunk.

A matematika szeminárium után a Bolyai kollégium általános szemináriuma következik. Többeket érdekelhet, hogy ennek az általános szemináriumnak az elsõ elõadásán Gyõri Ervin fog beszélni. Elõadásának címe:

Teremõrök dominóban és más esetek.

Végül még egy fontos bejelentés:
Úgy döntöttem, hogy jövõ évtõl (tehát a 2000-2001-es tanévtõl) kezdve nem folytatom a Bolyai kollégium vezetését. Ezért kérem, hogy már most kezdjenek el gondolkozni azon, hogy ki vállalná ettõl az idõponttól kezdve a szeminárium vezetését. Megígérem, hogy annak, aki ezt vállalja segíteni fogok, és minden a szemináriumra vonatkozó információt átadok.Major Péter

A szeminárium állandó helye és idõpontja: Bolyai Kollégium, Amerikai út 96, csütörtök 1/4 5 órai kezdet.

Minden érdeklõdõt szívesen látunk.

A Bolyai kollégium korábbi programjának részletesebb ismertetése

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.