A Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium október 14-i szemináriumán Gyõri Ervin fog beszélni. Elõadásának címe:

Intervallumok kombinatorikája.


Ez az elõadás az Gyõri Ervinnek a Bolyai kollégium általános szemináriumán tartott elõadásában vizsgált problémák részletesebb tárgyalásával foglalkozik. Az elõadó elmagyarázza az ott elhangzott állítások matematikai bizonyítását, és a bizonyításban szereplõ fõ matematikai gondolatokat.

Végül még egy fontos bejelentés:
Úgy döntöttem, hogy jövõ évtõl (tehát a 2000-2001-es tanévtõl kezdve) nem folytatom a Bolyai kollégium vezetését. Ezért kérem, hogy már most kezdjenek el gondolkozni azon, hogy ki vállalná ettõl az idõponttól kezdve a szeminárium vezetését. Megígérem, hogy annak, aki ezt vállalja segíteni fogok, és minden a szemináriumra vonatkozó információt átadok.

Major Péter

A szeminárium állandó helye és idõpontja: Bolyai Kollégium, Amerikai út 96, csütörtök 1/4 5 órai kezdet.

Minden érdeklõdõt szívesen látunk.

A Bolyai kollégium korábbi programjának részletesebb ismertetése

Az 1999-2000 tanév elsõ félévében tárgyalt feladatsorok

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.