Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium november 4.-i, szerdai szemináriumán (kezdési idõpont du. 3/4 6 óra) tárgyalni fogunk egy a múlt alkalomra már kitûzött, de idõhiány miatt nem tárgyalt feladatot, egy klasszikus, egyszerû számelméleti eredményt, mely fontos szerepet játszott az idei Schweitzer verseny egyik feladatának megoldásában, továbbá ismertetni fogjuk az idei Schweitzer verseny 10. feladatának a megoldását.
Az 1998-99 tanév elsõ félévében tárgyalt feladatsorok

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.