Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium következõ szemináriumán november 25-én szerdán du. 3/4 6 órai kezdettel Abert Miklós fog beszélni az úgynevezett szóproblémáról. Ez a probléma a következõ: Tekintsünk egy véges sok elem által generált szabad csoportot. Veszünk bízonyos definiáló relációkat, azaz megadjuk, hogy bizonyos a szabad csoport elemeibõl álló véges jelsorozatok az egységelemmel egyenlõek. Tekintjük a szabad csoportnak ezen jelsorozatok által generált normálosztóját és a szabad csoportnak e normálosztó szerinti faktorcsoportját. Kérdés: El tudjuk-e dönteni, hogy ebben a faktorcsoportban két formálisan különbözõ jelsorozat egyenlõ-e? E probléma --- legalábbis szellemét tekintve --- nagyon hasonlít ahhoz a szemináriumon tárgyalt kérdéshez, hogy milyen egy véges sok elem által generált idempotens félcsoport. (Beláttuk, hogy egy ilyen félcsoport véges sok elembõl áll, de ennek az állításnak a bizonyításához a lehetséges egyszerûsítési szabályokat ügyesen kellett alkalmazni.) Ennek a feladatnak a tárgyalása is jelezte, hogy az olyan tipusú kérdések mint például a szóprobléma korántsem triviálisak.

Másrészt a szóprobléma az algebra egyik fontos problémája. Ezért örülünk annak, hogy Abert Miklós vállalta, hogy e témáról elõadást tart.


Az 1998-99 tanév elsõ félévében tárgyalt feladatsorok

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.