Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium következõ szemináriumán november 18-án du. 3/4 6 órai kezdettel megint lineáris algebráról lesz szó. Egy korábban már tárgyalt feladatsort, (melyet viszont a kollégium jelenlegi tagjai nem láttak) fogunk megbeszélni. Ennek TeX file-ját megadjuk ennek a file-nak a végén.

Ezenkívül szeretném a szeminárium tagjainak a figyelmét felhívni arra, hogy november 13-án péntek délután, illetve november 14-én délelõtt a Matematikai Intézet épületében több kiváló matematikus tart rövid elõadást. Javasoljuk, hogy amennyiben erre lehetõségük van, igyekezzenek ezeket (vagy ezek közül néhányat) meghallgatni.


Az 1998-99 tanév elsõ félévében tárgyalt feladatsorok

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.