Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium következõ november 11-én (szerdán du. 3/4 6 órai kezdettel) tartott szemináriumán lineáris algebráról és annak kapcsolatáról Hilbert térbeli operátorok spektrálelõállításáról lesz szó. Ezt néhány feladat megbeszélésének segítségével tesszük.

E szeminárium célja egyrészt a lineáris algebra jobb megértése, másrészt annak megértése és tudatosítása, hogy a Hilbert térbeli spektráltétel a lineáris algebrában szereplõ fõtengelytranszformáció természetes végtelen dimenziós általánosítása. A tárgyalt példák megoldása részben arra is magyarázatot ad közvetett módon, hogy a Fourier transzformált miért játszik fontos szerepet a differenciálegyenletek elméletében.


Az 1998-99 tanév elsõ félévében tárgyalt feladatsorok

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.