Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium március 12. (csütörtök 1/4 5 órai kezdet) matematika szemináriumán Csörnyei Marianna fog beszélni, és befejezi az elõzõ heti elõadását. Leírjuk röviden a Csörnyei Marianna által ismertetett eredményt.

Az n dimenziós tér (konvex) zárt halmazai között bevezették a bizonyos vizsgálatokban fontos szerepet játszó Hausdorff metrikát, mellyel ellátva a konvex halmazok zárt teljes metrikus teret alkotnak. Ezt a teret kívánjuk beágyazni "minél folytonosabb módon" az n dimenziós térbe, ami a következõt jelenti: Minden A konvex halmazhoz ki akarunk jelölni egy s(A) pontot úgy, hogy s(A) az A halmaz pontja, és az A ---> s(A) leképezés minél folytonosabb, ha lehetséges Lipschitz alpha kis alpha konstanssal leképezés legyen a konvex halmazok terébõl (a Hausdorff metrikával) az n dimenziós Euklideszi térbe. Létezik ilyen optimális leképezés, amelyik Lipschitz alpha optimális alpha konstanssal. Ezt a konstanst explicit módon meg lehet adni. Ezt a leképezést az úgynevezett Steiner pont adja meg.

Ennek az eredménynek az ismertetését és bizonyítását fejezi be Marianna. Az elõadás megértéséhez szükséges fogalmakat ismertetni fogja.


Az 1997-98 tanév második félévében tárgyalt feladatsorokFeldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.