Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A május 7-én csütörtök délután 1-4 5 órakor kezdõdõ szemináriumon Károlyi Gyula ad elõ. Ez lesz valószínûleg az e félévi matemetikai szeminárium utolsó elõadása. Elõadásának témája véletlen módszerek a kombinatorikában.

Arról fog beszélni, hogy hogyan lehet bizonyos problémakat vizsgálni, melyekben az egyes események között enyhe függés áll fenn. Egy rendkívül hasznos és tanulságos módszer ilyen problémák vizsgálatában az úgynevezett Lovász lokális lemma, és ennk a lemmának illetve érdekes alkalmazásainak tárgyalása lesz az elõadás fõ témája.

Érdemes megemlíteni, hogy az idei Schweitzer verseny Károlyi Gyula által javasolt elsõ feladata (egyik felének) megoldásában fontos szerepet játszott ez a lemma.


Az 1997-98 tanév második félévében tárgyalt feladatsorokFeldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.