Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium február 26-i (csütortök 1/4 5 órai) matematika szemináriumán azzal e kérdéssel foglalkozunk, hogy bízonyos bonyolult csoportokban, így a 2 elemû szabad csoportban, illetve az ezt részcsoportként tartalmazó csoportokban nincsen eltólás invariáns mérték. Ez a kérdés az 1997. évi Schweitzer verseny 7. feladata kapcsán merült fel, de fontos szerepet játszik másutt is, például a Laczkovich Miklós speciálelõadásán tárgyalt problémakörben is. Jó lenne, ha azok, akik jártak Laczkovich Miklós szemináriumára, beszélnének az itt tárgyalt invarians mértékek létezése es a Laczkowich elõadáson elhangzottak közoöti kapcsolatról.

A szemiáriumon tárgyalandó feladatsor tartalmaz egy ettõl független témát is. Ez az 1997. évi Schweitzer verseny elsõ feladatának (i) része, illetve a bizonyítás alapjául szolgálõ Lovász lemma, és annak bizonyítása. Ezzel, illetve a Lovász lemma egyéb lehetséges alkalmazásaival szeretném, ha foglalkoznánk a szemináriumon. Azt, hogy ezt ezen a szemináriumon elkezdjük-e, attól függ, hogy mennyi idõt vesz igénybe az elsõ témakör tárgyalása.

A következõ szemináriumon, március 5-én eloreláthatólag Csörnyei Marianna fog beszélni egy általa választott témáról.
Az 1997-98 tanév második félévében tárgyalt feladatsorokFeldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.