A Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programjaA Bolyai kollégium 1997--98 tanév elsõ matematika szemináriumán február 12-én 1/4 5 órai kezdettel Makai Endre (MTA. Matematikai Kutató Intézete) beszél az izoperimetrikus problémáról. Ezt a témát késõbb is tárgyalni szeretnénk, és ebben a szeminárium résztvevõinek aktív részvételére számítunk. (Cikkek ismertetése.) Az elõadás absztraktja után található a Makai Endre által feldolgozásra ajánlott irodalom. Ez utóbbi megtalálható a feldolgozásra ajánlott témák ismertetésében is.

Írtam néhány feladatról, melyeket érdemesnek tartok feldolgozásra. Ebben a szeminárium résztvevõinek munkájára számítok. Ennek az ismertetésnek a TeX, dvi vagy postscript file-ja elérhetõ az ennek a homepage-nek végén található Feldolgozásra javasolt cikkek és témák utáni TeX file, dvi file vagy postscript file szóra rákattintva.


Makai Endre elõadásának absztraktja:

Az izoperimetrikus problémán keresztül kis bevezetõt nyújtunk a konvex testek elméletébe. Szerepelni fog pl. Minkowski felszíndefiniciója, a vegyes térfogatok definiciója, a Brunn--Minkowski egyenlõtlenség.

Esetleges feldolgozásra ajánlott irodalom:


A további szemináriumokon fel kívánjuk dolgozni az 1997. évi Schweitzer verseny néhány példáját is, illetve néhány ehhez kapcsolódó problémát. Így a február 26. foglalkozáson a ennek a Schweitzer versenynek a 7. példáját tárgyaljuk, illetve annak az eredménynek a bizonyítását, mely szerint létezik eltolásinvariáns végesen additív egyre normált mérték egy kommutativ csoport összes részhalmazán. Ez az eredmény szolgál a tárgyalt Schweitzer feladat megoldásának alapjául. Az azt követõ szemináriumon tárgyalni fogjuk azt, hogy mely csoportokon nem létezik ilyen mérték. Szívesen venném, ha a Laczkovich Miklós speciálelõadását is hallgató diákok beszélnének e probléma kapcsolatáról a Laczkovich Miklós által tárgyalt kérdésekkel.


Az 1997-98 tanév második félévében tárgyalt feladatsorokFeldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.