Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

Az április 30-án csütörtök délután 1-4 5 órakor kezdõdõ szemináriumon Gyõri Ervin ad elõ. Elõadásának témája véletlen módszerek a kombinatorikában. Mivel ez nagyon fontos és érdekes téma, errõl két elõadás is fog szólni. Május 7-én e problémakör más részeirõl Károlyi Gyula fog beszélni. Míg Gyõri Ervin elõadása a teljesen független konstrukciókról szól, Károlyi Gyula elõadásában azt tárgyalja, hogyan lehet bizonyos problémákat vizsgálni, melyekben az egyes események között enyhe függés áll fenn.

Érdemes megemlíteni, hogy az idei Schweitzer verseny Károlyi Gyula által javasolt elsõ feladata (egyik felének) megoldásában fontos szerepet játszott az úgynevezett Lovász lokális lemma. Errõl a véletlen konstrukciók esetében rendkkívül hasznos kombinatorikai módszerrõl fog beszélni Károlyi Gyula.

Végül felhívom a figyelmet arra, hogy április 30-án nemcsak a matematikai szeminárimon, hanem az azt követõ 6 órakor kezdõdõ általános Bolyai szemináriumon is matematikai jellegû elõadás lesz. Én (Major Péter) fogok beszélni Együtt marad-e a Naprendszer címen arról a kérdésrõl, hogy a bolygók mozgását illetve hasonló fizikai jellegû feladatok megoldását leíró differenciálegyenletek megoldása mennyire stabil. Tudjuk-e például azt állítani, hogy az idõk végeztéig egyetlen bolygó sem hagyja el a Naprendszert?

Az 1997-98 tanév második félévében tárgyalt feladatsorokFeldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.