Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

Az április 2. csütörtök délután 1-4 5 órakor kezdõdõ szemináriumon Major Péter fog beszélni a szabályos 17 szög szerkesztésrõl D. G. Gindikin "Történetek fizikusokról és matematikusokról" (Rasskazi o fizikah i matematikah) címû könyve alapján.

A szokásos egyetemi elõadásokban általában azt tárgyalják, hogy ez az eredmény hogyan kapható meg a Galois elmélet segítségével. E könyv tárgyalásmódja más jellegû. Azt magyarázza el, hogy hogyan jött rá Gauss erre az eredményre, és hogyan lehet egyenletek szimmetriatulajdonságait kihasználni, hogyan lehet ráérezni a Galois elméletre. A tárgyalásmód stilusát érzékeltetendõ leírjuk a probléma tárgyalását bevezetõ szöveg magyar fordítását.

EGY FELFEDEZÉS, MELYRE 2000 ÉVET KELLETT VÁRNI

1796 junius elsején a "Jenenser Intelligenzblatt" címû folyóiratban a következõ közlemény jelent meg:

Minden kezdõ geométer számára jólismert, hogy geometriai módszerrel (azaz körzõ és vonalzó segítségével) különbözõ szabályos sokszögeket lehet szerkeszteni, nevezetesen háromszöget, ötszöget, tizenötszöget, továbbá olyanokat, melyek oldalszáma ezen sokszögek oldalszámának szukcessziv megkétszerezésével kapható. Ez ismert volt Euklidesz korában, és úgy tûnik, azóta elterjedt az a meggyõzõdés, hogy az elemi geometria többre nem képes. Legalábbis nem tudok olyan síkeres kisérletrõl, melyben bõvíteni tudták a lehetséges oldalszámot.

Annál inkább figyelemre méltónak tûnik számomra, hogy ezeken a szabályos sokszögeken kívül lehetséges más szabályos sokszögek szerkesztése is, például a szabályos tizenhétszögé.

A közlemény alatt ott áll az aláírás: K. F. Gauss Braunschweigbõl, matematikus diák Göttingenben.

Ez az elsõ közlemény Gauss felfedezésérõl. Mielõtt részletesebben tárgyalnánk, idézzük fel magunkban azt, ami "minden kezdõ geométer számára jólismert."


Az 1997-98 tanév második félévében tárgyalt feladatsorokFeldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.