Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium matematika szemináriumán április 16-án (csütörtök délután 1/4 5 órai kezdettel) Soukup Lajos (MTA Matematikai Kutató Intézete) fog beszélni mérhetõ számosságokról. Megadta elõadásának kivonatát, és ezt TeX file-ban közöljük.

Az elõadásra való felkérés elözménye néhány korábbi szeminárium volt, ahol végesen additiv mértékekkel foglalkoztunk. Láttuk, hogy tetszõleges halmaz összes részhalmazain létezik nem triviális végesen additiv mérték, mely sok esetben egyéb szép tulajdonságokkal is rendelkezik.

A bizonyításokban valamilyen rejtett módon mindig transzfinit indukciót alkalmaztunk, és ennek végrehajtásánál kihasználtuk, hogy az indukció végrehajtásánál olyan tulajdonságokat kell ellenõrizni, melyek véges sok halmaztól függnek. Ezért az itteni bizonyítások szigma additiv mértékek esetén nem alkalmazhatóak. Felmerül a következõ kérdés:

Mi a helyzet a szigma-additiv mértékek esetén? Csupán technikailag nehezebb problémát jelent ez, vagy ekkor minõségileg más a helyzet? Ebbe a kérdéskörbe nyújt betekintést Soukup Lajos elõaadása. Megmutatja, hogy egy halmaz összes halmazain értelmezett szigma-additiv mértékek vizsgálatánál új, érdekes és meglepõ jelenségek lépnek fel.

(Az április 23.-i szeminárium programját is rögzítettük. Ekkor Szegedy Balázs fog beszélni az 1997. évi Schweitzer verseny 2. (számelmélet) feladatának a megoldásáról, illetve ehhez kapcsolódó kérdésekrõl. (Ezt a feladatot a versenyzõk közül egyedül Szegedy Balázs tudta megoldani.)


Soukup Lajos elõadásának kivonata


Az 1997-98 tanév második félévében tárgyalt feladatsorokFeldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.