A Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium május 4-i szemináriumán Major Péter fog beszélni

Információelmélet és entropia

címen.

A következõ jellegû kérdések tárgyalásával kezdõdik az elõadás. Hány totószelvényt kell kitöltenünk ahhoz, hogy legyen biztosan telitalálatunk? És ahhoz, hogy nagy valószínûséggel legyen telitalálatunk? Mennyivel jobbak azok nyerési esélyei, akik nagy, bár nem teljes biztonsággal meg tudják jósolni az egyes mérkõzések végeredményét? Mekkora esélynövelést jelent, ha olyan emberek információját is felhasználhatjuk, akiknek plusz információi vannak az eredményekrõl?

E kérdések természetes módon vezetnek az entropia, feltételes entropia fogalmához, és sugallják ezek legfontosabb tulajdonságait. Ezekrõl és az ezek után természetesen felvetõdõ kérdésekrõl fog szólni az elõadás.

A tervek szerint május 11-én Hubenko Alíz egy kombinatorikai problémáról. Mivel utána közel van a vizsgaidõszak, ez lesz e szemeszter utolsó szemináriuma. Ezzel egyben az én Bolyai kollégiumbeli szemináriumi munkám is befejezõdik.

Végül még egy fontos bejelentés:
Úgy döntöttem, hogy e tanév befejezése után (tehát a 2000-2001-es tanévtõl kezdve) nem folytatom a Bolyai kollégium vezetését. Ezért kérem, hogy gondolkozzanak el azon, hogy ki vállalná ettõl az idõponttól kezdve a szeminárium vezetését. Megígérem, hogy annak, aki ezt vállalja segíteni fogok, és minden a szemináriumra vonatkozó információt átadok.

Major Péter

A szeminárium állandó helye és idõpontja: Bolyai Kollégium, Amerikai út 96, csütörtök 1/4 5 órai kezdet.

Minden érdeklõdõt szívesen látunk.

A Bolyai kollégium korábbi programjának részletesebb ismertetése

Az 1999-2000 tanév második félévében tárgyalt feladatsorok

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.