A Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium május 11-i szemináriumán Hubenkó Alice fog beszélni. Elõadásának címe:

A halmazpár módszer néhány alkalmazásáról

Az elõadó rövid ismertetése az elõadás témájáról:

A halmazpár módszer egy technika, melynek sok alkalmazása van a matematika különbözõ ágaiban, elsõsorban az extremális kombinatorikában.

A módszer lényege az, hogy kiindulunk egy adott $P$ strukturából, definiálunk bizonyos metszési feltételeknek eleget tevõ $S={(A_i,B_i)|1\le i\le m}$ halmazpár rendszert, ahol $A_i$ és $B_i$ véges halmazok. Egy tipikus feltétel az $S$-re például az, hogy az $A_i$ és $B_j$ halmazok metszete akkor és csak akkor üres, ha $i=j$. Az $S$ strukturája általában jobban áttekinthetõ mint a $P$ strukturája. Leolvasva az $S$-re érvényes egyenlõtlenségeket extremális tételeket mondhatunk ki a $P$-re.Végül még egy bejelentés:
Úgy döntöttem, hogy e tanév befejezése után (tehát a 2000-2001-es tanévtõl kezdve) nem folytatom a Bolyai kollégium vezetését. Tehát ezzel a szemináriummal befejezõdik a tevékenységem a Bolyai kollégium matematikai szemináriumán. Ezért kérem, hogy gondolkozzanak el azon, hogy ki vállalná ettõl az idõponttól kezdve a szeminárium vezetését. Megígérem, hogy annak, aki ezt vállalja segíteni fogok, és minden a szemináriumra vonatkozó információt átadok.

Major Péter

A szeminárium állandó helye és idõpontja: Bolyai Kollégium, Amerikai út 96, csütörtök 1/4 5 órai kezdet.

Minden érdeklõdõt szívesen látunk.

A Bolyai kollégium korábbi programjának részletesebb ismertetése

Az 1999-2000 tanév második félévében tárgyalt feladatsorok

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.