A Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium április 27-i szemináriumán valószínûségszámítási feladatokat fogunk megbeszélni.

A késõbbi program várhatóan a következõ lesz. Május 4-én én beszélek az információelméletrõl és entropiáról, május 11-én Hubenko Alíz egy kombinatorikai problémáról. Mivel utána közel van a vizsgaidõszak, ez lesz e szemeszter utolsó szemináriuma. Ezzel egyben az én Bolyai kollégiumbeli szemináriumi munkám is befejezõdik.

Végül még egy fontos bejelentés:
Úgy döntöttem, hogy e tanév befejezése után (tehát a 2000-2001-es tanévtõl kezdve) nem folytatom a Bolyai kollégium vezetését. Ezért kérem, hogy gondolkozzanak el azon, hogy ki vállalná ettõl az idõponttól kezdve a szeminárium vezetését. Megígérem, hogy annak, aki ezt vállalja segíteni fogok, és minden a szemináriumra vonatkozó információt átadok.

Major Péter

A szeminárium állandó helye és idõpontja: Bolyai Kollégium, Amerikai út 96, csütörtök 1/4 5 órai kezdet.

Minden érdeklõdõt szívesen látunk.

A Bolyai kollégium korábbi programjának részletesebb ismertetése

Az 1999-2000 tanév második félévében tárgyalt feladatsorok

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.