A Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programja

A Bolyai kollégium április 13-i szemináriumán Major Péter fog beszélni néhány a többdimenziós rácson való bolyongással kapcsolatos kérdésrõl. Azaz olyan bolyongásokat fogunk tekinteni, melyekben a bolyongó pont a szomszéd pontok valamelyikébe megy a következõ lépésben, és minden szomszéd pontba egyforma valószínûséggel lép.

Olyan kérdésekkel foglalkozunk mint például a következõ probléma: Jellemezzük a rács azon részhalmazait, melyeket a bolyongás egy valószínûséggel végtelen sokszor látogat meg. A vizsgálat olyan viszonylag elemi kérdésekhez kapcsolódik, melyek természetes analogonjai bizonyos a parciális differenciálegyenletek elméletében elõforduló fontos problémáknak.

Végül még egy fontos bejelentés:
Úgy döntöttem, hogy e tanév befejezése után (tehát a 2000-2001-es tanévtõl kezdve) nem folytatom a Bolyai kollégium vezetését. Ezért kérem, hogy gondolkozzanak el azon, hogy ki vállalná ettõl az idõponttól kezdve a szeminárium vezetését. Megígérem, hogy annak, aki ezt vállalja segíteni fogok, és minden a szemináriumra vonatkozó információt átadok.

Major Péter

A szeminárium állandó helye és idõpontja: Bolyai Kollégium, Amerikai út 96, csütörtök 1/4 5 órai kezdet.

Minden érdeklõdõt szívesen látunk.

A Bolyai kollégium korábbi programjának részletesebb ismertetése

Az 1999-2000 tanév második félévében tárgyalt feladatsorok

Feldolgozásra javasolt cikkek és témák. TeX file, dvi file, pdf file.