A masszív (a három-dimenziós bolyongás által egy valószínûséggel meglátogatott) halmazok jellemzése

Azzal a kérdéssel foglakozom az alábbi írásban, hogy a három-dimenziós tér rácsának melyek azok a masszívnak nevezett részhalmazai, melyeket egy bolyangás egy valószínûséggel meglátogat, bármely pontból is indul ki. Az ismertetés alapja E. B. Dynkin és A. A. Yushkevics Tyeoremy i Zadacsi o Processzah Markova (Tételek és Feladatok Markov Folyamatokról) címû könyv elsõ fejezete. Mivel a könyv világosan és részletesen megadja a bizonyításokat, ezek ismertetését elhagyom. Ehelyett néhány a bizonyítás hátterében rejtõzõ fontos gondolatot magyarázok el. Különös hangsólyt helyeztem annak elmagyarázására, hogy milyen kapcsolat van a vizsgált valószínûségi probléma, a parciális differenciálegyenletek elméletében vizsgált Laplace operátor, valamint az elektromosságtan néhány fontos fogalma és eredménye között. Különösen érdekes a kapacitás fogalmának megjelenése ezekben a vizsgálatokban.