Invarianciaelv a valószínûségszámításban
E file-ok két összetartozó feladatsort tartalmaznak. Az elsõ valószínûségi mértékek gyenge (eloszlásbeli) konvergenciáját vizsgálja általános metrikus terekben. A másodikban a \valószínûségszámítás egyik fontos eredménye, az invariancia elv van bebizonyítva az elsõ feladatsor segítségével. Ez az eredmény arra ad magyarázatot, hogy miért jelennek meg a valószínûségszámításban univerzális határeloszlástételek a határeloszlásban résztvevõ tagok individuális eloszlásától függetlenül. A feladatsor lényegében be van fejezve, bár az empirikus eloszlásról szóló (fontos) tétel bizonyítása hiányzik.


20+13 oldal