A Bochner tétel és következményei.
E jegyzetben bebizonyítjuk a Bochner tételt, amely leírja az úgynevezett pozitív definit függvényeket, mint véges mértékek Fourier transzformáltját. Ez az eredmény lehetõvé teszi azt, hogy stacionárius Gauss folyamatok kovariancia függvényét úgy jellemezzük, mint egy spektrál mérték Fourier transzormációját. Ezenkívül megmutatjuk, hogy maga a stacionárius folyamat is elõállítható, egy véletlen spektrál mérték `Fourier traszformáltjaként'.


16 oldal (Bochner tétel) + 15 oldal (véletlen spektrál mérték).