A 2008--2009. tanév második félévi valószínûségszámítás elõadássorozat egyik kiegészítõ témája.

A szita formula és néhány alkalmazása