A Debreceni Egyetemen tartott bevezetõ valószínûségszámítás elõadás és a hozzátartozó gyakorlat anyagának ismertetése.

A 2002--2003. tanév II. féléve


Ismertetem a 2002--2003. tanév mãsodik félévében tartott bevezetõ valószínûségszámítás elõadásaimat továbbá az elõadásokhoz kapcsolódó feladatokat, amelyeket a gyakorlatokon tárgyaltam illetve a többi gyakorlatvezet\{o}nek feldolgozásra javasoltam. Ezek elérhetõek ráklikkelve a megfelelõ helyre, majd ezek után a kívánt anyag letölthetõ TeX, dvi vagy pdf file-ban.

Az elõadások ismertetése. • A február 4-i elõadás.
  A valószínûségszámítás alapvetõ problémái, néhány feladat, a valószínûségszámítás Kolmogorov féle modellje.
 • A február 11-i elõadás.
  A valószínûségszámítás Kolmogorov féle modellje, (folytatás), néhány valószínûségi feladat modellezése és megoldása, geometriai valószínûségek, a feltételes valószínûség fogalma.
 • A február 18-i elõadás.
  A feltételes valószínûség legfontosabb tulajdonságai, példák, események függetlensége, a Borel-Cantelli lemma megfogalmazása.
 • A február 25-i elõadás.
  A Borel-Cantelli lemma bizonyítása, a szita formula és annak elkalmazása, feladatok, diszkrét eloszlású valószínûségi változók eloszlása és várható értéke.
 • A március 4-i elõadás.
  Diszkrét valószínûségi valószínûségi változók függetlensége, szórásnégyzet és kovariancia függvény, a függetlenséggel és szórásnégyzet kiszámításával kapcsolatos legfontosabb eredmények, diszkrét eloszlások konvoluciója.
 • A március 11-i elõadás.
  A legfontosabb diszkrét eloszlások, és azok tulajdonságai. (a binomiális, polinomiális, negatív binomiális, geometriai, hipergeometrikus, polihipergeometrikus és Poisson eloszlás)
 • A március 18-i elõadás.
  Határeloszlástételek Poisson határeloszlással, általános valószínûségi változók eloszlása és várható értéke, a definicióban megjelenõ Lebesgue integrál szemléletes tartalma.
 • A március 25-i elõadás.
  A várható érték legfontosabb tulajdonságai, a szórásnégyzet fogalma, Csebisev egyenlõtlenség, a sûrûségfüggvény fogalma, fontos eloszlások (normális eloszlás, egyenletes eloszlás, exponenciális eloszlás), többdimenziós eloszlás és sûrûségfüggvények.
 • Az április 1-i elõadás.
  Valószínûségi változók függetlensége, a függetlenség legfontosabb tulajdonságai, a nagy számok gyenge törvénye, kovariancia függvény, független valószínûségi változó összegének sûrûségfüggvénye, konvolució, feladatok.
 • Az április 8-i elõadás.
  Feladatok valószínûségi változók viselkedésérõl, a centrális határeloszlástétel és annak jelentõsége.

  Április 15-én nem volt elõadás, mert azon a héten volt a tavaszi szünet a debreceni egyetemen.

 • Az április 22-i elõadás.
  Példák a centrális határeloszlástétel alkalmazására, eloszlásfüggvények konvergenciája, karakterisztikus függvények, a centrális határeloszlástétel (vázlatos) bizonyítása.
 • Az április 29-i elõadás.
  Határeloszlástételek bizonyításának módszerei, illetve a karakterisztikus függvények legfontosabb tulajdonságai; a nagy számok erõs törvénye.
 • A május 6-i elõadás.
  Több-dimenziós normális eloszlások, azok legfontosabb tulajdonságai, több-dimenziós centrális határeloszlástétel.
 • A május 13-i elõadás.
  A több-dimenziós centrális határeloszlástételrõl és annak egy fontos alkalmazásáról, a chi-négyzet statisztikáról. A tanult anyag rövid áttekintése.
 • Az elõadásokban felhasznált lineáris algebrai ismeretekrõl


A gyakorlatokon való megtárgyalásra kitûzött feladatok.
Korábbi gyakorlatok anyaga:


e-mail Major Péternek

Visszatérés Major Péter homepage-éhez.