A Szindbád probléma megoldásaEgy olyan problémával foglalkozunk, melyet az alábbi formában szoktak népszerûsíteni.

Szindbád megmentette a kalifa életét, és ezért jutalmul feleségül veheti a kalifa egyik háremhölgyét. A háremhölgyek sorban elvonulnak Szindbád elõtt, egyszerre csak egy háremhölgy jelenik meg. Szindbád minden háremhölgy szépségét össze tudja hasonlítani az elözõleg megjelentekével, és egyértelmûen meg tudja állapítani, hogy az eddig látott háremhölgyek közül ki a legszebb. Egy éppen megjelent háremhölgyrõl megjelenése után azonnal el kell döntenie, hogy õt akarja-e feleségül venni, és ezt a döntést késõbb nem változtathatja meg. Szindbád tudja, hogy a kalifának hány háremhölgye van, viszont semmit nem tud arról, hogy a még nem látott háremhölgyek milyen szépek. A háremhölgyek véletlen sorrendben jelennek meg, és minden sorrend egyforma valószínû. Szindbád szeretné a legszebb háremhölgyet választani. Milyen stratégiával tudja ezt a lehetõ legnagyobb valószínûséggel elérni, és mekkora ez a valószínûség?