2014/2015/I. félév

Tantárgyi Infók Korábbi zh-k Segédletek
Matematika MKE IV Szigorlait tételek
Tantárgyi program
Zh-k: 2012-
Szigorlatok: 2009-
Fourier-sorok és Fourier-transzformáció
Laplace-transzformáció
Valószínűségszámítás és
Matematikai Statisztika
Tantárgyi program
Zh-k: 2014-
Dilbert: Random Number Generator
Feltételes valószínűség
Nagy számok törvénye
Probability and statistics @ Khan Academy
Matematika és Valóság Hogyan hajtogassunk űrtávcsövet avagy mire jó a matematikai origami.
Háborús konfliktusok matematikája
Tudomány vs. áltudomány
"There is an ancient proverb that says it's very difficult to find a black cat in a dark room, especially when there is no cat..."
Matematika VF Szakköri feladatsorok 2011-
Bolyai verseny és Hajós válogatóverseny feladatsorok 2012-

TDK témák:


Linkek:


Korábban oktatott tárgyak:

Tantárgyi Infók Korábbi zh-k Segédletek
Az informatika matematikai alapjai Tantárgyi program
2014-
Valószínűségszámítás Tantárgyi program Dilbert: Random Number Generator
Valószínűségszámítás segédletek
Matematika M III Tantárgyi program
Terembeosztás
2010- Hibaszámítás
Alkalmazott matematika Tantárgyi program 2013: Zh 1,Zh 2
Matematika M II Tantárgyi program
Óraterv
2010- Komplex számok
Határozatlan integrálás
Differenciálegyenletek
Numerikus és hatványsorok
Matematika I Tantárgyi program
2008-
Alkalmazott Matematika KAT Tantárgyi program
Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek
Bernoulli-féle differenciálegyenletek
Egzakt differenciálegyenletek
Differenciálegyenlet-rendszerek