Sütő András (MTA SZFKI) Korrelációs egyenlőtlenség merev gömbök rendszeréhez.

Absztrakt: A d-dimenziós euklideszi térben minden lehetséges módon el kívánunk helyezni n egyforma merev gömböt úgy, hogy a középpontjaik egy előre megadott korlátos, Lebesgue-mérhető tartományba essenek. A sejtés az, hogy az n+1-edik gömb számára kizárt térfogat átlaga n-nel nő. Az állítás természetes de nem triviális, mert az átlagoló mérték maga is függ n-től. Az előadásban ismertetek néhány részeredményt és egy lehetséges bizonyítási utat.