Nagy Ilona: Kinetikai differenciálegyenletek kvadratikus elso integrálja

Kivonat: Azt vizsgáljuk, melyek azok a tömeghatás típusú kinetikai differenciálegyenlet-rendszerek, amelyeknek van kvadratikus els? integrálja, és melyek azok, amelyeknek nem létezik, figyelembe véve esetlegesen a tömegmegmaradást. Az egyes esetekhez mutatunk kémiai reakciórendszereket, és vizsgáljuk a trajektóriák viselkedését, felhasználva a Mathematica programot is.