Kovács Edith: Többdimenziós eloszlások összefüggés alapú modellezése

Új típusú többdimenziós valószínűség eloszlások szerkesztése és azok empirikus adatokhoz történő illesztése számos alkalmazási terület alapproblémáját jelenti. Az elmúlt néhány esztendő során olyan módszereket dolgoztunk ki, amelyek a komponensek között fennálló feltételes függetlenségeket felderítve illesztenek diszkrét többdimenziós eloszlásokat az empirikus adatokhoz.

Folytonos többdimenziós valószínűség eloszlások esetén a komponensek közti kapcsolatok modellezésének bevált eszköze a kopula függvény. Ez az extrémitásokban is lehetővé teszi a megfelelő valószínűségmodellezést. Erre a célra sok kétdimenziós kopula családot fejlesztettek ki és azok hatékony illesztési módszereit is kidolgozták. Ezek között sok olyan család is van, amely többdimenziós esetre is általánosítható. Ezek azonban az együttes valószínűségi eloszlás minden kétváltozós peremeloszlására egyfajta összefüggésthoznak létre, melyet ráadásul csak néhány paraméter befolyásol. A valóság azonban ennél sokkal többszínű összefüggési struktúrákat képes mutatni, olyanokat például, amelyekben akár a páronkénti összefüggési struktúrák is különbözhetnek.

Az első olyan többdimenziós eloszlás konstrukciót, amelybenegyszerre több páronkénti kopulát használtak föl, Joe vezette be 1996-ban. Később 2002 és 2003-ban Bedford és Cooke rájöttek, hogyan lehet egy többdimenziós sűrűségfüggvényt fa-gráfok sorozatának megfelelően, páronkénti kopula-sűrűségfüggvények segítségével fölírni. Ezeket a kopulákat az egymásra épülő faszerkezet miatt vine-kopuláknak nevezték el. Minden egyes sűrűségfüggvényt nagyon sokféleképpen lehet ilyen módon fölírni. Ha azonban függetlenségek vagy feltételes függetlenségekfedezhetők fel, a képlet egyszerűsödik. Tehát olyan fa-sorozatot kell keresni, amelyből ezek a feltételes függetlenségek felismerhetők és kihasználhatók. Czadó és munkatársai előállítottak ugyan olyan többdimenziós kopula függvényeket, amelyekben a függetlenségek, illetve feltételes függetlenségekmeglétét is felhasználták, azonban ezt heurisztikusan és nem elég hatékony módon tették.

Jelen előadásunkban megmutatjuk, hogy egy általunk korábban bevezetett módszer, hogyan alkalmazható speciális vine-kopulák, a truncated-vine-kopulák meghatározására.

Az előadás végén egy portfólió optimalizálási feladaton bemutatjuk a diszkrét valószínűség eloszlásra kidolgozott módszertan alkalmazását is.