Fülöp Ottília: Királis kétdimenziós objektumok gráfreprezentációja.

A molekuláris kiralitás Louis Pasteur nevéhez fűződik, neki sikerült először tükörszimmetrikus kristályokat szétválogatni a szőlősav vizsgálatakor. Később a kémikusok rájöttek arra, hogy a természetes aminosavak (glicin kivétel) királisak, azaz nem hozhatók fedésbe saját tükörképükkel. Az élőlényekben a tükörképi párok közül csak az L-enantiomer, azaz a balkezes található meg. Amennyiben szintetikus úton nem királis vegyületekből királis szerkezetű vegyületet állítunk elő, a két enantiomer (L és D, azaz a balkezes és a jobbkezes) azonos mennyiségben lesz jelen a termékben és legtöbbször csak egyikre lesz szükség, mert a másik akár helyrehozhatatlan károkat is okozhat az emberi szervezetben. Emiatt a 2D és 3D kiralitás a kémikusok, biológusok és gyógyszerészek fontos kutatási témája. Az előadásban belátjuk, hogy egy speciális csúcsszomszédosság bevezetésével síkbeli királis objektumok csillag gráfreprezentációját adhatjuk meg. Az eredmények Barabás Bélával közösek.