Etesi Gábor (BME): Fourier-sorfejtés principális nyalábokon és a Lie-csoportok indukált reprezentációi

Az el.adásban áttekintjük a kompakt Lie-csoportokon jól ismert harmonikus analizis általánositását principális nyalábok fölötti vektornyalábok széleseinek Fourier-sorba fejtésére. Az eljárás szoros kapcsolatban van az indukált reprezentáció fogalmával.