Andai Attila: Több fizikai mennyiségre vonatkozó együttes határozatlansági relációk

Kivonat: Az 1927-ben született Heisenberg-féle határozatlansági reláció két fizikai mennyiségr?l szólt, a helyr?l és az impulzusról. Hamarosan egzakt matematikai hátteret adtak Heisenberg képletének majd tovább általánosították és élesítették a relációt. Felmerült azonban a kérdés, hogy három vagy több fizikai mennyiség esetén is létezik-e egyfajta közös határozatlansági reláció. Ebben a kutatási irányban az els? lépések már 1934-ben megtörténtek, de napjainkban is folyamatosan születnek új eredmények a határozatlansági relációt illet?en.